Най-дълго обсъжданата докладна в днешното заседание на oбщинския съвет  бе за безопасността на детските площадки.  Докладната бе внесена от съветника от групата на МИР Ангел Ангелов. И в залата той посочи, че има много сигнали от граждани за  детски площадки, които не отговарят на изискванията за безопасност. Посочи също, че е внесъл докладната, след като сам е направил оглед и иска  да провокира и провери добрата свързаност между гражданите-общински съвет- администрация- БКС.


По време на заседанието Тихомир Найденов поиска мнението на юриста на общинския съвет дали решение по тази докладна има правни последствия. В отговора си Христо Якимов посочи, че докладната е пожелателна, тъй като общината има нормативно задължение да поддържа и стопанисва детските площадки.


Сашо Везенков попита  каква отговорност носят фирмите, които са доставили и монтирали съоръженията, а в репликата си Ангел Ангелов заяви, че фирмите дават сертификат, че съоръженията им отговарят на изискванията за безопасност, но собственикът на площадката има задължение да ги поддържа и съблюдава за тяхната безопасност при експлоатацията им.


Цветан Цолов предложи да бъде назначен служител, който да отговаря за поддръжката на площадките.


Цветанка Арбова изтъкна, че новите площадки в парка са изключително натоварени, няма ред в използването им от малки и големи и тя самата е станала свидетел на инциденти. Апелът й бе общината да въведе ред в използването на новите площадки.


Георги Донков даде пример с люлките пред ОББ, под които има дънери на дървета и са опасни за децата. Той се обърна към кмета да поеме ангажимент да се направи мониторинг на всички площадки и където е необходимо да се вземат мерки.


„В общината има 15 нови и модерни площадки, те са направени през последните години и отговарят на нормативните изисквания за безопасност – заяви кметът Иван Гавалюгов пред съветниците. – Това не означава, че не са остнали някои стари площадки или съоръжения от тях, които днес не отговарят на съвременните изискванията за безопасност. Част от тях сме демонтирали, но има и такива, които са останали главно в междублокови пространства. Аз поемам ангажимент да се демонтират тези, които са опасни или не са на подходящи места – заяви кметът Иван Гавалюгов -  Да не се създава обаче впечатление, че новите площадки не отговарят на изискванията за безопасност. Това не е коректно. Нещо повече – на всяка нова площадка има информационна табела за каква възраст е предназначена, как се използват съоръженията, има и посочен телефон за съобщаване на повреда или инцидент” – изтъкна градоначалникът.


На заседанието на общинския съвет през септември той ще внесе доклад за състоянието на детските площадки, какви мерки са взети и какви средства са необходими за ремонт или обезопасяване на съоръженията.