В изпълнение на Закона за регионалното развитие и в отговор на предизвикателствата пред новия програмен период на ЕС, общинската администрация започна разработването на План за интегрирано развитие на община Ботевград за периода 2021-2027 г. Този план е основен инструмент за планиране, програмиране, управление и ресурсно осигуряване на развитието на общината през следващите 7 години.


От общината са убедени, че участието на местните жители в изработването на плана би гарантирало качеството и реалистичността му. Това може да стане чрез попълване на настоящата АНКЕТА и участие в последващите обществени обсъждания на плана, за което можете да заявите желанието си чрез посочване на координати за връзка с Вас в края на анкетата.


Предвид създадената извънредна COVID-ситуация и липсата на възможност за анкета на живо и/или провеждането на работни срещи с Вас, попълването на настоящата АНКЕТА ще бъде от особена важност за качественото и навременно изработване на плана!


Бъдете активни и отговорни към местното развитие!