Има избран изпълнител на обществената поръчка на Община Ботевград – „Авариен ремонт на мостово съоръжение на река Рударка в село Новачене, община Ботевград“. Това е „Тони Тодоров“ ООД с ценово предложение от 132 294,43 лева без ДДС. Договорът с пернишката фирма е подписан в края на миналата седмица. Освен „Тони Тодоров“ ООД, документи за участие в определения срок подаде и „Мостремонт 97“ ООД с оферта от 133 758,66 лева без ДДС.


Дейностите по съоръжението ще имат за цел отстраняване на повредите по основните елементи и възстановяване в максимална степен на носимоспособността на конструкцията, както и експлоатационните характеристики на моста, за да се гарантира възможността за дългогодишната му нормална експлоатация в бъдеще. Също така се предвижда и реконструиране на пътното платно и подходите към него за постигане изпълнението на съвременните изисквания за комфорт и безопасност на автомобилното и пешеходното движение по него.


Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е 112 календарни дни и започва да тече от подписването на протокол (образец 2) за откриване на строителната площадка.