Мостът над Стара река, зад ТПГ "Стамен Панчев", вече е ремонтиран и е напълно безопасен за пешеходците, които минават по него. Ремонтът е извършен от работници на Общинско предприятие БКС.


Мостът е с напълно подменена дървена част. По дървесината е нанесен стандартен импрегниращ грунд. За по-малка водопропускливост е положено и моторно масло.


Освен на дървената част, ремонт е направен и на железните перила на моста.