По време на визитата си тя бе придружавана от г-жа Синем Таштан – търговско аташе, г-н Ахмет Гази Зейрек – първи секретар, г-н Иса Айдоган – Директор Зиратбанк България, управителите на фирма "Микроак" - Йозджан Орбеи и Христо Начев.


Гостите бяха приети от кмета Иван Гавалюгов, който ги приветства и представи накратко общината пред тях. Той наблегна на подходящите условия за развитие на инвестициите в нашия край. Гавалюгов подчерта, че турската фирма „Микроак“, заема съществено място в икономиката на града. 


На срещета присъства и секретарят на общината - Стефка Граматикова.


„Много се радвам, че фирма „Микроак“ участва и подпомага местните спортни и социални политики. Аз съм убедена, че те ще продължат да извършват тази дейност за общината. Този успешен пример ще отвори път и на други турски инвеститори да дойдат и развият бизнес в община Ботевград. Надявам се, че тази чудесна комуникация, тези добри човешки взаимоотношения, ще продължите да ги развивате и в бъдеще“ – каза посланикът на Турция.


„На първо място искам да поздравя посланика на Турция за посещението днес в нашата фирма, както и за милите думи по наш адрес. Това за нас е много важно! Искам да благодаря и на Вас, господин кмете, за възможността да си сътрудничим. Ние осъзнаваме, че не сме от големите фирми в района, но ще продължим да си сътрудничим с общината в социалните, спортните и културните дейности, която тя развива. Ние сме винаги насреща" - заяви г-н Йозджан Орбеи.


По-рано днес Н.П. Айлин Секизкьок и придружаващите я лица посетиха фирма „Микроак“.