Предлжението на общинската администрация бе прието от съветниците без дебати.


Както сме информирали, през миналата година Общината спечели проект пред Министреството на образованието и науката за дострояване на детската градина в Литаково. Осигуреното финансиране от Министерството е 284 хиляди лева.


Пред съветниците кметът обясни, че проектът е бил подаден пред МОН с обобщена количествено-стойностна сметка. След изработването на инвестиционния проект е станало ясно, че новата сграда трябва да е със 100 кв.м по-голяма. За да бъде изпълнен проектът в целия му обем, са нужни още 60 000 лева. Те се осигуряват от общинския бюджет, тъй като одобреният от МОН  проект не може да бъде актуализиран.