На редовното заседание на ОбС бе внесена докладна за определяне на нови цени за ползване на общинската почивна база “Боженишки урвич“. От името на Постоянната комисия по бюджет и финанси Цветан Цолов предложи по-високите цени да важат само за най-натоварените дни от седмицата. 


“От Постоянната комисия по бюджет и финанси се запознахме със ситуацията в базата. Установи се, че в петък и събота тя е претоварена. През останалото време няма посещаемост. Даже в понеделник и вторник почива. Затова предлагаме увеличението на цените да важи само за петък и събота“, аргументира се съветникът, след което предложи:


Цената в периода от 1 април до 30 септември да бъде 55 лева на ден - за дните петък и събота, а за дните от неделя до четвъртък – по 45 лв. на ден, като в нея са включени закуска и сезонно ползване на басейн;


Цената за двойна стая за периода от 1 октомври до 31 март – 70 лева на ден - за дните петък и събота, а за дните от неделя до четвъртък -  55 лева на ден, като в цената е включена закуска; 


Цената за апартамент при настанени двама човека да бъде 90 лева на ден, като в нея влиза закуска и сезонно ползване на басейн. 


Дамян Маринов предложи по-високите цени да важат и за празнични дни. 


Тихомир Найденов обърна внимание, че в Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги не е регламентирана работата с организирани групи и туристически агенции. Ако се планира такава, да се предвиди възможност за ползване на отстъпки, предложи той.


Общинският съвет прие промените в първоначалния проект на решение, в който се предлага още: за деца до 7 години да не се плаща нощувка; допълнително легло – 20 лева; такса за ползване на открития басейн - 10 лева, а за ученици, студенти и пенсионери – 7 лева. 


На едно от следващите заседания общинското предприятие “Туризъм“ ще внесен проект на решение за работа с туристически агенции. 


Промяната на цените се налага заради увеличение на разходите за съответните услуги – цени на електроенергия и на газ, предстои и увеличение на минималната работна заплата, което респективно ще доведе до по-високи разходи за възнаграждения и осигуровки на персонала, посочиха от общинското ръководство.