Община Ботевград ще има бюджет за 2022 година най-рано през март, съобщи кметът Иван Гавалюгов по време на днешната среща с местните медии. 


“По-рано от месец март технически е невъзможно да имаме бюджет, тъй като това зависи от приемането на републиканския бюджет, който се очаква, на база на информация от медиите, в края на януари или в началото на февруари да бъде внесен. Колко време ще бъде дебатиран и респективно кога ще стане факт – само може да гадаем. Очакваме го в края на януари, след това има техническо време, за което ние трябва да внесем общинския бюджет. Това може да се случи след публикуване на обявлението за обществено обсъждане, внасяне в комисиите към общинския съвет за разглеждане и внасяне в общинския съвет за гласуване“, обясни кметът Гавалюгов. Той изрази надежда, че средствата за капиталови разходи и изравнителната субсидия ще бъдат повече от предходните години. 


“Има информация, че ще бъде подменен подходът за определяне на средства за целеви капиталови разходи за всяка една община“, съобщи градоначалникът и добави, че още през октомври миналата година, по искане на Министерството на финансите, Община Ботевград е предоставила информация за приоритетни мащабни  инвестиционни проекти. Това са: подмяна на водопровода в Ботевград – етап 2; благоустрояване на централна градска част; подмяна на водопроводната мрежа в селата Трудовец и Врачеш, изграждане на нов учебен корпус на ППМГ “Акад. проф. д-р Асен Златаров“, ремонт на МБАЛ Ботевград – блок 4, 5 и 9 / в момента се ремонтират 1, 2 и 3/.