„В края на месец март сме. Малко обичайно време за обсъждане на бюджети. Както всички знаете, това се случи по независещи от нас причини –провеждането на три парламентарни избора през 2021 г. и приемането на държавния бюджет преди дни ” – това каза зам.-кметът Борис Борисов в началото на общественото обсъждане на проектобюджета за 2022 год., което се състоя днес.


Финансовата рамка на бюджета на община Ботевград за тази година е малко над 42 милиона лева.


В приходната част се предвиждат близо 19 милиона лева местни приходи. От тях данъчните приходи са 3 910 000 лв. Неданъчните постъпления са предвидени в размер на 9.1 милиона лева. Още за приходната част на проекта за Бюджет 2022 ТУК


В бюджета се предвижда за държавни дейности да бъдат изразходени - 23 655 898 лв., за местни дейности - 18 571 770 лв. Издръжката на Общинския съвет възлиза на 196 100 лева.


Подробности за разходите в Бюджет 2022 – ТУК. 


За реализация на инвестиционната програма на община Ботевград са предвидени 15 647 534 лева. Подробности вижте ТУК.


Подробности за текущите ремонти през тази година – ОТТУК.


В социалната програма са предвидени средства за финансово подпомагане на млади семейства при раждане на дете и при прием в детска градина на детето - общо 152 000. За втора година в местния бюджет са предвидени средства - 20 хиляди лева за подпомагане на семейства с репродуктивни проблеми. 25 хиляди са предвидени и за подпомагане на хора с инцидентно възникнали нужди.


Заложените средства за изпълнение на социалната програма са в размер на 843 300 лева. С нейното съдържание може да се запознаете ТУК.


До провеждане на публичното обсъждане мнения и предложения по Бюджет 2022 от граждани не са постъпили, съобщиха от общинското ръководство.


Предстои проектът на бюджет на община Ботевград да бъде внесен за обсъждане и гласуване в местния парламент.


Повече от общественото обсъждане - от видеото към текста!