Докладната, с която кметът Иван Гавалюгов предложи да бъдат отпуснати 43 440 лв. за закупуване на 29 болнични легла с матраци и шкафчета, необходими за отделението по нервни болести, акушеро-гинекологичното отделение и клинична лаборатория, както и 58 939 лв. за ново обзавеждане в ремонтираните помещения, бе най-дебатирана по време на вчерашното извънредно заседание на Общинския съвет. 


„Неочакваме МБАЛ Ботевград да има налични тези финансови средства, макар че всички имаме желание болницата да е във финансово състояние, което да й позволи. Към настоящия етап те са концентрирани върху закупуване и изплащане на медицинска апаратура, но не без помощта на Община Ботевград“, посочи кметът Иван Гавалюгов. Той уточни, че управителят на болницата е отправил искане до общината за осигуряване на  средствата, като изрази надежда, че ОбС ще даде съгласие.  


Обичайно, когато Общината внася докладна за подпомагане на болницата, опозицията в лицето на тримата съветници от групата на ГЕРБ – д-р Георги Канзов, Кирил Руневски и адв. Георги Донков, преминава в настъпление. И този път те ненаправиха излючение, като изразиха съмнения за нарушаване на разпоредби на Закона за обществените поръчки и за липсата на контрол от страна на общинската администрация по отношение на това как се разходват средствата. 


Пръв думата поиска д-р Георги Канзов, който попита какви са процедурите, по които се използват тези средства  и дали се нарушават разпоредби на Закона за обществените поръчки. 


Кметът Гавалюгов отговори, че този въпрос трябва да бъде отправен към този, който купува. „В случая Община Ботевград не купува, а предоставя финансова помощ на общинското дружество МБАЛ Ботевград. Предполагам, че управителят на болницата е провел съответните процедури, съгласно Закона за обществените поръчки и изключенията, които се правят за медицинско оборудване", заяви той.


Според Кирил Руневски, би било добре да се извика управителят на болницата, който да обясни кои отделения ще влизат в експлоатация, да се направи по-голяма поръчка за по-голяма отстъпка.  „Сега остава едно съмнение, че тези поръчки нарочно се раздробяват, за да се дават директно на свързани фирми“, каза съветникът.


Кметът Гавалюгов попита с кого са свързани тези фирми. Руневски отвърна, че ако знае, ще го посочи. В този момент Георги Канзов, без да поиска думата, както се изисква по правилник, подхвърли, че АДФИ /Агенция за държавна финансова инспекция/ ще реши проблема. 


„Абсолютно, имате опит с АДФИ, доколкото знам“, репликира градоначалникът и добави: „Ако имате някакви притеснения, господа общински съветници, незабравяйте, че Вие сте принципал на болницата и може да извикате управителя да даде информация. Искали сме няколко пъти да се направи един по-точен отчет на необходимите средства за оборудване и обзавеждане на всички отделения до края на ремонта, но казват, че на практика това е невъзможно. Затова предпочитат отделение по отделение. Лекари, които ще практикуват в съответното отделение, твърдят, че късно им дават информация и тя много често се променя, съобразно техни различни виждания в процеса на работа. Така че вероятно и занапред ще има нови докладни, с които ще искаме да се гласуват средства за оборудване, например на четвърти етаж от втори и трети блок.“.


Съветникът Тихомир Найденов също поиска думата за изказване по докладната. „Колеги, следва да знаете, че все пак става дума за ремонт, има къртене, понякога се налага с екзекутив да се променя съответният проект. Тук не става дума за стандартни мебели, които може да се закупят от някоя верига. Още повече, всяко едно отделение си има началник, който си има неговя визия за най-добра организация на работата. Така че не мисля, че за мебели, които са по поръчка, т.е по нестандартен размер, би могло да има някаква сериозна разлика в цените. Прави се поръчка за мебели по предварителен проект, но се оказва, че помещението не е точно във вида, в който е било заложено, поради причини, които възникват при самия ремонт и се налага изменение. Това са нормални неща, сградата е огромна. Цените в офертите ги има, ако считате, че са високи, заявете го, и тогава  да се търсят по-добри оферти“, заяви той и допълни: „И още нещо, понеже Вие редовно не гласувате с оправданието, че не било упоменато откъде са парите. Сега в момента нямаме действащ бюджет и няма какво да се запише в основанието откъде се осигуряват тези средства. Ако Вие не подкрепите докладната, това означава, че сте против да се подобрява инфраструктурата.“.  


Кирил Руневски репликира: „Ще гласувам против докладната не защото съм против болницата, а заради процедурата – как се провежда.“.   


Адв. Донков заяви, че единственото, което притеснява него и съветниците от неговата група, е дали се спазва законът, а не какво трябва да бъде обзавеждането и оборудването. „Внасят се еднообразни докладни за един и същи обект, за едни същи дейности. Не знам дали знаете, но одитиращите органи третират като нарушение това, което имаше предвид д-р Канзов“, посочи съветникът.  


Кметът отново поясни, че Община Ботевград няма отношение към процедурите по възлагане. „Ние гласуваме средства, с които подпомагаме дейността на болницата. От там нататък има материално отговорно лице – възложител МБАЛ Ботевград – самостоятелно търговско дружество. Ние не сме АДФИ и Сметна палата. Да, извършва се вътрешен одит, но той може само да отправи препоръки и когато счита, че има нарушение – сериозно, да информира АДФИ“, поясни още той.  


Съветникът Дамян Маринов отправи процедурно предложение за прекратяване на дебата. „Опорочавате нещо, което всички граждани на тази община искат – да имат болница“, подчерта той. 


Тихомир Найденов се възползва от правото си на дуплика към Кирил Руневски: "Слушате, но нищо не разбирате. Каза Ви го и кметът, обясних Ви и аз, не могат да се взимат размери, след като дадено помещение не е готово.“.


Найденов отправи и реплика към адв. Донков: „Вие имате опити с всякакви сигнали. Пуснете такъв и тогава ще се прецени.“. 


На 31 март управителят на болницата ще бъде поканен, за да даде разяснения по възникналите въпроси, стана ясно по време на дебата.


Докладната за отпускане на средства за обзавеждане и оборудване за нуждите на МБАЛ Ботевград получи 18 гласа „за“, 1 „против“ – Кирил Рувенски“, 3 „въздържал се“ –  Ангел Ангелов, адв. Георги Донков и Николай Велков, а д-р Георги Канзов не участва в гласуването.    


Уточняваме, че към докладната записка бяха приложени оферти, предоставени от управителя на лечебното заведение.