За миналата 2021 година средната работна заплата  в МБАЛ-Ботевград е 2 122 лева, стана ясно от годишния финансов отчет на здравното заведение, който е внесен в общинския съвет. В тази сума е включено и допълнителното трудово възнаграждание, което се изплаща на персонала от НЗОК за работа  на първа линия в пандемията от КОВИД.
Средната работна заплата на висшия персонал на болицата е 2 793 лева. За медицинския песонал средната заплата е 2183 лева, санитарите – 1416 лева и друг персонал – 1166 лева.
В МБАЛ-Ботевград работят общо 174 души.
За четвърта поредна година здравното заведение завършва с положителен   финансов резултат. Печалбата за 2021 г. е 340 000 лева след данъчното облагане. Предложението на ръководството на болницата е печалбата да отиде за покриване на минали загуби на МБАЛ-Ботевград.