В момента се извършва ремонт на междублоковото пространство и пешеходната зона на ул. “Стефан Караджа“ и пресечката с бул. “Трети март“. Гранитните плочи, които са извадени и складирани там, ще бъдат пренаредени в същото пространство. Това съобщи кметът Иван Гавалюгов по време на днешния брифинг с местните медии, с което разсея съмненията на граждани, че ще бъдат използвани за нещо друго. Градоначалникът обясни, че проектът предвижда изваждане на тези плочи, подравняване и заздравяване на основата и поставянето им отново. 


“Гранитните плочи в това мини площадче, което е срещу моста над коритото на реката зад Историческия музей, ще бъдат пренаредени. Така че това се предвижда. Имаме преконфигуриране на преместваемите търговски обекти, които са подредени в южната част на това пространство. Предвижда се и преоформяне на тревната площ. Идеята ни е да се отвори удобен маршрут между сградата на начален етап на ОУ “Н. Й. Вапцаров“ и моста над Стар река зад музея. С тази цел беше преместен един от търговските обекти. Пространството с чешмата ще бъде възстановено, самата чешма ще бъде възстановена във вида, в който е била в миналото, обясни Иван Гавалюгов. – Мисля, че доста по-удобни стават пешеходните пространства в направление по ул. “Стефан Караджа“ – от училище “Вапцаров“ към реката. Пространството пред входа на училището е вече с настилка от бетонови плочи, което не предполага паркиране на автомобили. Променихме регулационния план на уличната регулация, така че улицата, която преди минаваше пред самия вход, е изместена по начин, по който е изградена отново с настилка – червени плочи са поставени по трасето на самата улица, за да осигурим достъп до имотите на улица “Акад. Стоян Романски“, която опира до ул. “Сан Стефано“.  Пространството е обезопасено и достатъчно като площ да могат учениците да влизат и да излизат и съответно чакащите родители да са на място, до което достъп на автомобили няма“, допълни кметът.


Предстои благоустрояването на тази част да завърши до десет дни. “Последното, което трябва да се направи, е преасфалтиране на ул. “Стефан Караджа“ – от входа на ОУ “Н. Й. Вапцаров“ – начален етап, до пространството в източна посока, както и маркирането на паркоместата, на които родителите на учениците могат да паркират удобно и безопасно. Защото струпването на автомобили там става, когато се завеждат или се взимат деца от училището“, каза още Иван Гавалюгов.