Вчера - 30 май, изтече срокът, в който заинтересованите фирми можеха да подават оферти по обществената поръчка на Община Ботевград – „Ремонт на околоблоково пространство на многофамилна жилищна сграда на ул. „Извор“ №2“. До определения срок документи е подал само един кандидат, това е „Г. Гетов“ ЕООД. Ценовото предложение на ботевградската фирма е 83 235,25 лева без ДДС.


Срок за изпълнение на обществената поръчка – до 3 месеца, считано от датата на подписване на протокол за откриване на строителна площадка.