В работната дискусия взе участие и административният ръководител на Районната прокуратура


Директорът на ОДМВР - София се запозна на място с проблемите и казусите, с които се сблъскват гражданите и представителите на местната власт на специално инициирана от него за целта работна среща. Опазването на обществения ред, противодействието на престъпността, пътната безопасност са приоритетни дейности от компетенцията на полицията, но изпълнението им е комплексно, взаимосвързано и с други ангажирани институции. За да бъдат реализирани в пълен обем, трябва да работим в партньорство помежду си и с гражданите, подчерта в обръщението си ст. комисар Живко Коцев.


Полагаме максимални усилия за ефективно изпълнение на нашия ангажимент по поддържане на добър обществен ред и спокойствие за гражданите, посочи кметът на община Ботевград Иван Гавалюгов. Денонощен център за видеонаблюдение, отдел "Контрол по сигурността и обществения ред" в административната структура, непрекъснато надграждане и усъвършенстване на механизмите за контрол по спазването на Наредба №1 и налагане на съответните санкции спрямо нарушителите, активно взаимодействие с органите на МВР,  това са едни от първостепенните задачи на общинското ръководство. Целта е наличните проблеми да бъдат идентифицирани, анализирани и отстранени в интерес на гражданите", допълни той.


В срещата взеха участие още началникът на отдел „Охранителна полиция“ комисар Петър Соколов, началникът на РУ - Ботевград гл. инсп. Здравко Йотов, районният прокурор Мая Големанова, служители на общинската администрация, кметове и кметски наместници на села.


Сред дискутираните теми бяха контролът на заведенията по отношение присъствието на малолетни и непълнолетни, пътнотранспортната обстановка, контролът на скоростните режими, полицейското присъствие в малките населени места, нарушенията на нощната тишина, противодействието на престъпленията с наркотични вещества и др.