Преди броени дни Сдружение „На Ти с Природата“ публикува на интернет страницата си позиция, озаглавена “Защо Сдружение “На Ти с Природата“ не поднови споразумението за сътрудничество с Община Ботевград“, в която отчита какво е свършено в рамките на споразумението и какви мерки е трябвало да предприеме Община Ботевград, “спазвайки собствената си Програма и законодателството“. Част от тези мерки са: Контрол върху регистрацията на домашни кучета, включително чрез извършване на текущи проверки по адреси и на разхождащите кучетата си стопани; Въвеждане на по-висока такса за кучета, отглеждани с цел развъждане; Контрол върху развъждането и търговията с кучета на територията на общината, чрез проверки; Масова кастрация и връщане по местата на уличните кучета с последващо редовно обезпаразитяване, като тези дейности следваше да обхванат и селата на територията на общината. 


“Логичен резултат от липсата на действия по контрол на домашните кучета и изчезването по мистериозен начин на някои от кастрираните бездомни, е увеличаващата се популация от улични животни“, смята ръководството на природозащитната организация. В позицията се обръща внимание, че няма да бъде спазен срокът, в рамките на който трябва да бъде готов новият приют. 


С пълния текст на позицията може да се запознаете Тук


В отговор на наш въпрос по време на брифинга в петък, кметът заяви, че е запознат с аргументите на сдружението. Ето неговия коментар:


Споразумението за съвместна дейност между Сдружение “На Ти с Природата“ е изтекло в края на 2021 год. Те пожелаха да си партнират с Община Ботевград. Ние, разбира се, сме отворени към всякакъв партньорство, което би спомогнало за решаване на дадени проблеми, в случая на популацията на безстопанствени животни, в частност кучета. 


С учудване разбрах, че сдружението преустановява сътрудничеството си с Общината, изтекло е споразумението, не са ни потърсили за подновяване, а това е двустранен доброволен процес, би трябвало и Община Ботевград да иска. 


Не бих казал, че не е имало полза от това съвместно партньорство и сътрудничество. Доста ме учудиха изложените аргументи. Явно са имали някакви много големи очаквания от самата Община.  Също така ми е интересно колко други общини със собствени средства изграждат приют за безстопанствени животни. Не мисля, че са много, да не кажа, че от калибъра на община Ботевград със сигурност няма. Не бих казал, че аргументите са им много основателни. Запознах се с тях. Просто не приемам, че това е нормален начин на комуникация, не са изразявали някакви претенции към Община Ботевград по отношение на това, което пишат в позицията си. 


Не приемам категорично твърдението, че Община Ботевград бездейства, може би не правим толкова, колкото й се иска на тази организация. Общината има служба, която се занимава с безстопанствени животни. Правили сме отчет за регистрирани, обработени кучата, информация за изграждането на приюта. Разбрах, че са неудовлетворени, че приютът няма да бъде завършен през юни, а малко по-късно през годината, по обективни причини – най-вече заради покачване на цените на материали, което създаде известни затруднения на строителите. Работата в момента е в пълна сила и доколкото имам информация - до края на месеца ще бъде изпълнен, но следва гласуване на допълнителни средства за дооборудване и обзавеждане на самия приют, за да може да функционира като такъв, да бъде регистриран. Това ще бъде обект на следваща моя докладна, с която ще поскам средства. Категорично вървим в посока изграждане на приют за безстопанствени животни. Ние сме една от малките общини, която ще има временен приют за безстопанствени животни.


Освен да залавя, кастрира и обезпаразитява, Община Ботевград всеки месец отделя и средства за храна на безстопанствени животни, кучета най-вече, които по една или друга причина се намират на наша територията.


В момента в приюта са настанени около 20 кучета. За тях се грижат доброволци, както и  служители на Община Ботевград. Така че ние сме партньори в цели процес, никога не сме си правили илюзия, че много лесно ще се реши проблемът.