Ботевградската сдружение „Младежко движение за развитието на селските райони в България“ реализира международен обучителен курс за борба с фалшивите новини и дезинформацията в социалните медии и извън тях. Тренингът e по проект “Think Critically Act Logically” и се проведе в периода 15-24.06.2022 г. в Кранево. В него участваха 36 младежки работници от 7 държави (България, Румъния, Гърция, Португалия, Украйна, Грузия и Армения). Осем български участници бяха от община Ботевград. Целта на обучителния курс беше:


• да се проучват и популяризират инструменти (онлайн и офлайн), дейности и методологии за борба с фалшиви новини и дезинформация; 


• да се развият компетенции у участниците за медийна грамотност и критично мислене за анализиране и оценка на въздействието на медийни изображения и послания върху младежката работа и обществото; 


• да се насърчи разбирането за междукултурното многообразие сред участниците и в техните общности;


• да се разработи и разпространи ръководство за младежки работници с инструменти за борба с фалшивите новини;


 • да се проучат възможности за бъдещи проекти и сътрудничество по тази тема в рамките на програма „Еразъм+“ на ЕС.


В резултат на тренинга ще бъде създадено практическо ръководство с инструменти за борба с фалшиви новини, което ще бъде разпространявано на национално и международно ниво. Целта е проектът да повлияе положително на младежите в целевите страни и общности по отношение на потреблението и производството на онлайн и офлайн информация, в резултат на което споделените фалшификати и дезинформация, насочени към нетолерантност, насилие и радикализация, да намалеят.


Проектът е съфинансиран от Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз.