Информация за социално-икономическото развитие на село Литаково ще бъде обсъдена на редовното заседание на Общинския съвет, насрочено за 31 март. В нея кметът на населеното място - Пешо Младенов, поставя няколко основни проблема:


- Част /втори етаж/ от сградата на кметството се нуждае и от вътрешен ремонт, подмяна на електроинсталацията, газифициране. В момента сградата на Кметството се отоплява на дърва; 


- Почистване коритото на река „Боговина”; 


- Саниране на НЧ „Светлина 1900” ;


- Изграждане на спортна площадка и футболно игрище;


- Пускане в експлоатация на пречиствателната станция, след смяна на водопровод.


В раздел „Свършеното до момента“ е отбелязано: подмяна на водопроводната мрежа /около 90% е подменена/ - след одобрен проект на Община Ботевград; засипване на разкопаното и възстановяване на настилката на част от улиците със сменен водопровод; монтаж на допълнителни осветителни тела и редовно подмяна на изгорели такива; подмяна на покрива на сградата на младежкият дом; направа на пейки и цветарници пред сградата на обновеното кметство; изграждане и откриване на бюст-паметник на Васил Левски; събаряне на стара сграда и изграждане на нова на територията на детската градина. 


Предвидените дейности по подмяна и изграждане на тротоари по улица „6- ти септември” са извършен по проекта за рехабилитация на пътя Ботевград - Ребърково.


Със съдействието на „ВЕРА СТРОЙ” е извършено почистване и загробване на нерегламентирани сметища по поречията на реките Боговина и Писана.  


Гробищният парк и братската могила се почистват регулярно. 


Сметосъбирането на с. Литаково се извършва по установен график. През миналата година на населението са раздадени 50 на брой съдове за битови отпадъци.


В точка „Спорт“ Младенов обръща внимание, че към настоящия момент спортната дейност в Литаково не е добре развита, тъй като в селото няма изградени спортни площадки или стадион. "Подрастващите спортуват на улицата, но там е опасно, тъй като често пъти водачи шофират с несъобразена скорост, или в дворовете на училищата и детската градина. В момента разполагаме с една детска площадка, намираща се до детската градина, но тя е недостатъчна, за да обхване всички желаещи. Затова се нуждаем от изграждането на детска площадка с кът за отдих. За осигуряване на терен за целта през 2020 г. беше съборена и почистена полуразрушена сграда - бивш велурен цех", посочва Пешо Младенов. 


Информацията за социално-икономическото развитие на село Литаково съдържа кратка географска справка за населеното място, както исторически данни, които проследяват неговото възникване и развитие.


Към 2021 година жителите на с. Литаково наброяват 1 821 души.