Община Ботевград ще отпусне финансови средства на Баскетболен клуб „Балкан“ в размер на 100 000 лева за изплащане на допълнителни възнаграждения на състезатели и спортно-техническото ръководство на мъжкия отбор на клуба. Това решение взеха общинските съветници на вчерашното редовно заседание. Парите ще бъдат осигурени от собствени приход на Общината.


Докладната записка с това предложение бе внесена в ОбС от шестима общински съветници: Иван Редовски, Тихомир Найденов, Дамян Маринов, Николина Цолова, Цветан Миньовски и Иван Николов. В мотивите си за това искане вносителите изтъкват спечелената шампионска титла на България по баскетбол за сезон 2021/2022, както и доброто представяне на БК „Балкан“ през целият сезон.


В залата докладната бе представена от Иван Редовски. Думата след него поиска адв. Георги Донков, които изрази мнение, че и момчетата до 14 и до 16 на “Балкан“ трябва да бъдат стимулирани по някакъв начин за отличното си представяне тази година. В отговор Редовски заяви, че стимул на тази възраст е достигането до мъжкия отбор и сключването на професионални договори.


Отпускането на допълнителните финансови средства за БК „Балкан“ бе подкрепено с 20 гласа “за“, един съветник гласува „въздържал се“.