Община Ботевград иска съгласието на Общинския съвет за закупуване на бившата парокотелна централа, която е частна собственост, намираща се на ул. “17 ноември“ в Ботевград. Обектът е със застроена площ от 259 квадратни метра. Средствата в размер на 55 000 лева ще бъдат осигурени от собствени приходи на Общината. Това се посочва в докладна до местния парламент.  


“Отдавна сме оповестили инвестиционните намерения на Община Ботевград, свързани с този обект. Има проект, по който ще се извърши благоустрояването на междублоковото пространство – блоковете на бул. “България“ 8, “Гурко“ 11 и “17 ноември“ 7. Намерението на Общината, както е предвидено в инвестиционния проект, е да стане собственик на въпросното парокотелно, за да го премахнем. Една част от него да стане вход за автомобили към това междублоково пространство, а останалата част да се използва за поркоместа, които ще бъдат изградени. Тази сграда е нефункционална от много години. Към нея има и идеални части от имота, който е за комплексно застрояване, т.е. имота на трите блока. Така че заедно със сградата ще придобием и идеални части от земята, на която Общината и собственикът на парокотелното  са съсобственици. Принципно съгласие със собственика имаме, но все пак Общинският съвет трябва да одобри цената на придобиване“, коментира по време на днешния брифинг кметът Иван Гавалюгов.


Докладната е включена в дневния ред на редовното заседание на местния парламент, което ще се проведе на 28 юли.