Днес Министерството на регионалното развитие и благоустройство публикува на страницата си списък с 297 проекта на общините, които ще бъдат финансирани с общо 418 милиона лева от бюджета на МРРБ. Сред тях  е  и проектът „Реконструкция на водопроводната система в село Трудовец”, а стойността е 6 869 623 лева.


На последото си заседание Министерският съвет взе протоколно решение, с което дава указание на Министерството на регионалното развитие и благоустройството да финансира капиталовите разходи на общините за общо 418 милиона лева.


На практика това е третият списък на общински обекти. В продължение на месец две министерства – на регионалното развитие и на финансите, спореха кои обекти да бъдат включени за финансиране. В първия списък освен проекта за Трудовец бе включен и проектът за подмяна на водопровода за Врачеш. В третия списък остана само Трудовец.
Изпълнението на проекта може да започне още това лято, тъй като общината е приключила всички процедури, включително и избор на изпълнител.