Община Ботевград е кандидатствала за средства по проект “Красива България“ за изграждане на два броя съблекални към спортно-тренировъчен комплекс “Балкан“ с ледената пързалка.


С решение №1 от тази година Управителният съвет на проектa към Министерството на труда и социалната политика осигурява финансиране в размер на 120 000 лева за реализация на обекта. Това стана ясно на редовното заседание на Общинския съвет вчера, когато на дневен ред бе докладната за отпускане на 146 000 лева от собствени приходи на общината за съфинансиране на проектното предложение, съгласно условията на проект “Красива България“.


Докладната записка бе приета от местния парламент с 20 гласа “за“, против и въздържали се нямаше.