На 8 август 2022 г. Управителният съвет на Национален фонд „Култура“ оповести класираните проекти по „Програма за възстановяване и развитие на организации в областта на любителското творчество“. Сред тях са и два ботевградски проекта: Международен детски фестивал “Единството е сила – Ботевград 2023“ на НЧ „Христо Ботев 1884“ – Ботевград и проект „Дух жив, корен здрав, огън български“ на Център за изкуства “Радост“.


И двете организации са кандидатствали със съдействието на Община Ботевград като подкрепяща институция.


Международния детски фестивал ще отбележи своето трето издание през 2023. Той е надграждащ интердисциплинарен проект, който допринася за:


• изява на децата като част от развитието и обогатяването на културния живот, социалната и образователната дейност;


• запазване на обичаите и традициите на българите;


• приобщаването на публиката към ценностите и постиженията на изкуството и културата чрез реализирането на творческите постижения на децата, децата със специални нужди и от етническите малцинства, бежанци и децата гости от чужбина;


Проектът „Дух жив, корен здрав, огън български“ е разработен по инициатива на Радослав Цветанов – ръководител на няколко фолклорни формации от общината. 


Основната цел на проекта е да допринесе за поддържане и развитие на творческия потенциал на любители-танцьори в община Ботевград и да задоволи културните потребности на местното население в областта на българския фолклор. В рамките на проекта ще бъдат обучени 110 любители-танцьори от всички възрастови групи - деца, младежи и възрастни. Ще бъдат организирани 3 фолклорни концерта – в Ботевград и селата Врачеш и Скравена, на които участниците в проекта ще представят наученото пред местната публика.


Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по програма “Програма за възстановяване и развитие на организации в областта на любителското творчество”.