На днешното заседание на ОбС кметът Георгиев предложи да бъдат отпуснати 5000 лв. за лечение и възстановяване на управителя на МБАЛ д-р Филип Филев.  Пръв думата по тази точка от дневния ред поиска съветникът от БСП Михаил Димитров. “Не приемам начина, по който д-р Филев се отнася с местните лекари, както и това, че си позволява да критикува организацията на здравеопазването през предишни години в Ботевград. Аз приемам отпускането на средства по-скоро като морален жест, а не като належаща финансова помощ. Затова ще гласувам “въздържал се” – заяви той.

Д-р Валери Радков предложи да не се спекулира с конфликта между д-р Филев и личните лекари. “Управителят на МБАЛ не е засегнал интересите ни” – допълни съветникът.

Христо Якимов вметна, че по закон държавата изплаща обезщетение в размер до 5000 лв. на хора, станали жертва на престъпление.

“Д-р Филев е човек с достойнство и неведнъж е показвал това пред нас” – каза съветникът от “Атака” Антон Стоянов. Той допълни, че ще гласува “против” отпускането на финансова помощ за управителя на МБАЛ.

В крайна сметка 21 от съветниците подкрепиха предложението за подпомагане лечението на д-р Филев. Цеца Христова, Михаил Димитров и Христо Якимов се въздържаха.