Внесените предложения бяха три – за промяна на таксите, които плащат родителите за допълнителни педагогически услуги в детските градини, за ползване на стандартната маса и площ на зеленчуковия пазар и за нощувките в общинската база „Боженишки урвич”.


Досега таксата, която родителите  плащат за допълнителните занимания на децата по спорт, танци, изкуство, чужди езици е  2 лева на занимание с продължителност 30 минути. Тя е приета с решение на общинския съвет през 2016 година. По искане на организациите и преподавателите, които предлагат тези услуги, кметът Иван Гавалюгов внесе предложение в местния парламент за повишаване на таксите. Те са диферецирани – 4 лева за занимание в група над 10 деца, 7 лева за група до 5  деца, а за индивидуалните занимания – 10 лева. За второ дете от семейство при посещаващи и двете деца занимания при един изпълнител на педагогическа услуга да се заплаща такса в размер на: за групови занимания с над 10 деца - 2 лв., с групови занимания с до пет деца – 3.50 лв., за индивидуални занимания – 5 лв. на месец. Всяко едно занимание за всеки вид допълнителна педагогическа дейност е с продължителност 30 минути.


„Част от таксата /20%/ остава в детската градина като наем, останалата сума се изплаща на предоставящия услугата” – обясни пред съветниците кметът Иван Гавалюгов.


Към момента таксите за ползване на стандартни търговски маси с цел търговия на промишлени стоки и с цел търговия на селскостопанска продукция са съответно 2,50 лв. и 1,80 лв. на ден. В проекта на решение се предлага те да станат съответно 4,50 и 3,30 лв. на ден.


Таксата за ползване заета площ на открито с цел продажба на промишлени стоки на Зеленчуковия пазар е 1,80 лв. на квадратен метър на ден, а новото предложение е тя да стане 3,50 лв. на квадратен метър на ден. Таксата за ползване заета площ на открито с цел продажба на селскостопанска продукция е 1,40 лв. на квадратен метър на ден, а новото предложение – 2,50 лв. на квадратен метър на ден.  


Заради поскъпването на енергоносителите ОП „Туризъм” е внесло искане за повишаване на цените за нощувка в почивната база „Боженишки урвич” през зимния сезон с 15 лева. Предложението е от 1 октомври до 31 март нощувката петък и събота, включително официалните празници, е 85 лева, а от неделя до четвъртък – 65 лева, като в цената се включва закуска.


За периода 1 октомври – 31 март за пенсионери, ученици от общината и организации с нестопанска цел, регистрирани и упражняващи дейност на територията на общината, цената за двойна стая е 65 лева с включена закуска.


Цена на двойно стая при единично  настаняване 65 лв. на ден за периода 1 октомври – 31 март за дните петък и събота и 55 лева на ден за същия период за дните от неделя до четвъртък.


Цена на двойна стая при единично настаняване за периода 1 октомври – 31 март за пенсионери, ученици от общината и юридически лица с нестопанска цел, регистрирани и упражняващи дейност на територията на общината – 55 лв. с включена закуска. 


Цена на апартамент при настаняване на двама човека – 105 лв. на ден за дните от петък до събота и 90 лв. на ден за дните от неделя до четвъртък, като цените включват закуска и ползване на басейн. 


Цена на апартамент за пенсионери, ученици от общината и за юридически лица с нестопанска цел, регистрирани и упражняващи дейност в общината – 90 лв. на ден с включена закуска и ползване на басейн. 


В залата на общинския съвет нямаше дебат по тази точка. При гласуването обаче само 13 съветници бяха „за”, което означава, че измененията в Наредбата не се приемат.


„Молбата ми към общинските съветници е да бъдат по-концентрирани и на висотата на положението, което заемат” – заяви след гласуването Иван Гавалюгов. – „Отново без дебат и без никакви аргументи се отхвърля предложение, което касае много хора, в случая и деца. Надявам се, че това няма да доведе педагози  и организации да се откажат да предоставят допълнителни услуги в детските градини” – заяви още той.


Най-вероятно същото предложение ще бъде внесено отново в общинския съвет, както се случва и с други докладни, които съветници отхвърлят без дебат и мотиви.