От понеделник са в ход масирани проверки срещу неправилно паркиране по тротоарите в Ботевград. Те се извършват от служителите на отдел “Контрол по сигурността и обществения ред". Към момента са съставени 34 фиша за налагане на глоба и пет констативни протокола за домуване на товарни автомобили след 20 часа до 6 часа сутрината. 


“Не са малко и съставените  фишове за неправомерно паркиране на места, отредени за хора с трайни увреждания. Често пъти се оказва, че гражданите, които са паркирали, имат решение на ТЕЛК, но не са си извадили талон от Общината. А глобата за това нарушение е в размер на 200 лева., според чл. 178 от Закона за движение по пътищата“, каза Анелия Виткова – началник на отдел “Контрол по сигурността и обществения ред“, която потърсихме за информация за това как протича акцията.    


“Срещаме доста трудности, получаваме заплахи, грубо отношение. Повечето от санкционираните граждани са на мнение, че нямаме право да глобяваме, тъй като не сме служители на КАТ. Но според чл. 167, ал.2 от Закона за движение по пътищата, службите за контрол, определени от кметовете на общини, контролират спазването на правилата за паркиране от водачите на пътни превозни средства, както и правилата за движение от пешеходците. Въз основа на тази разпоредба има заповед на кмета от 28 март 2022 год., с която контролът се възлага именно на служителите на отдел “Контрол по сигурността и обществения ред“ към Община Ботевград“, поясни тя.  


Целта на акцията е да напомни отново на водачите, които имат гаражи и дворни места, да ги използват за паркиране вместо да затрудняват движението на пешеходците по тротоарите и на автомобилите по пътното платно. Според чл. 23а на общинската Наредба №1: “По изключение се допуска престой и паркиране на пътни превозни средства с допустима максимална маса до 2,5 тона върху тротоарите, само на определените от Община Ботевград и обозначени с вертикална и/или хоризонтална пътна маркировка места, успоредно на оста на пътя, ако откъм страната на сградите остава разстояние най-малко 2 метра за преминаване на пешеходците.“.


Единственият тротоар в Ботевград, върху който паркирането е разрешено и местата са очертани, е покрай улица “Божко Божилов“, в горната част от лявата страна по посока Зелин. 


Също така от ръководството на отдел “Контрол по сигурността и обществения ред" напомнят, че Наредба 1 забранява домуването на товарни автомобили, автобуси, автомобили със специално предназначение, трактори, самоходни машини, ремаркета и полуремаркета на уличните платна. Домуването е престоят за времето от 20 часа до 06 часа.