УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ,


УВАЖАЕМИ ЧИТАЛИЩНИ ДЕЯТЕЛИ,


УВАЖАЕМИ МУЗЕЙНИ РАБОТНИЦИ,


Днес отбелязваме 1 ноември – Деня на народните будители, празник на българската духовност и историческа памет, на националното ни самочувствие и самосъзнание! Затова бих искал най-сърдечно да поздравя всички Вас - съвременните будители и просветители! Вие сте тези, които с цената на много усилия съхранявате и предавате на младите всичко ценно и светло от нашата история!


Благодаря Ви за всеотдайността, за отговорността Ви към бъдещето, за възрожденския дух, който поддържате неуморно и за примера, който давате на поколенията!


Бъдете здрави, щастливи и успешни!


ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!


С уважение:


ДИМИТЪР ДИМИТРОВ -


КМЕТ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ