Община Ботевград публикува „Процедура за подпомагане на сдружения на собственици за извършване на подготвителни дейности, във връзка с кандидатстване на сградата по процедура за енергийно обновяване по Националния план за възстановяване и устойчивост“, заедно с приложенията към нея. 


За разяснения и въпроси, Сдружения на собственици и заинтересовани лица могат да се обръщат към служители от отдел „Управление на проекти и програми“, съгласно приложения по-долу график с приемни часове:


Понеделник - 12:00 - 13:30 ч., зала „Христо Ботев“, партерен етаж


Вторник - 12:00 - 13:30 ч., зала „Христо Ботев“, партерен етаж 


Сряда - 12:00 - 13:30 ч., зала „Христо Ботев“, партерен етаж


Четвъртък - 17:00 - 18:30 ч., зала „Христо Ботев“, партерен етаж


Петък - 17:00 - 18:30 ч., зала „Христо Ботев“, партерен етаж


СПИСЪК ДОКУМЕНТИ


Процедура за подпомагане сдружения на собственици


Заявление за подпомагане - образец


Покана за свикване на ОС на СС - образец


Протокол от залепване на покана - образец


Протокол от проведено общо събрание на СС - образец


Споразумение за подпомагане - образец