Приключи оценката на подадените от Сдружения на собственици заявления за подпомагане по Процедурата подпомагане на сдружения на собственици за извършване на подготвителни дейности, във връзка с кандидатстване по процедура за енергийно обновяване на жилищния фонд по Националния план за възстановяване и устойчивост.


В приложения файл можете да се запознаете със списъка на класираните заявления за подпомагане по Процедурата.