Кметът Георги Георгиев внесе докладна в общинския съвет, в която предложи общината да придобие право на собственост върху жилищен недвижими имот – апартамент, с площ до 100 км. м. на пазарна цена не по-висока от 120 000 лв.

“В момента жилищният фонд на общината разполога само с един апартамент, който ще бъде предоставен на анестезиолога. Необходимо е обаче да осигурим още едно жилище – за управителя на болницата д-р Филев. Двамата лекари пътуват ежедневно от София. Това неудобство не им позволява да изпълняват пълноценно служебните си ангажименти. До края на септември трябва да решим жилищния проблем на лекарите, от които се нуждае нашата болница” – каза пред съветниците Георги Георгиев.

По време на обсъждането на предложението някои от местните депутати изразиха мнение, че цената е много висока. “Преди минути приехме антикризисна програма за оптимизиране на разходите на общината. Затова смятам, че не е рентабилно да се харчат толкова много пари за жилище в период на финансова криза. По-добре е общината да наеме частно жилище, което да отдаде под наем на д-р Филев”- предложи Иван Гавалюгов.

Общинският съветник от БСП Христо Якимов бе на мнение, че докладната трябва да бъде оттеглена от дневния ред, защото средствата за закупуване на общинско жилище не са предвидени в бюджета за тази година. Той също предложи общината да наеме апартаменти за двамата лекари до освобождаване на общински жилища.

Адв. Виктор Велчев също изрази мнение, че предложената цена за закупуване на общинско жилище е висока.

“Приехме антикризисен план за ограничаване на нецелесъобразните разходи на общината, но това не означава, че трябва да спрем да продаваме, да купуваме, да се развиваме. Смятам, че е по-изгодно е да купим жилище в този момент, защото цената е по-ниска. След време управителят на болницата може да си закупи жилището от общината” – заяви в отговор градоночалникът. Той съобщи, че общината е проверила цените на новото строителство в ЖК “Васил Левски” и на ул. “Иван Шишман”, но предстои да бъде проведена обществена поръчка за избор на най-изгодната оферта.

Предложението за закупуване на жилище подкрепиха 17 съветници, а 9 гласуваха "против".