За спирането на топлата вода в 98 сгради в София ще даде разяснение по време на парламентарния контрол министърът на икономиката и енергетиката Петър Димитров. Към него има въпрос и за влошените условия за бизнеса в страната.

Министър-председателят Сергей Станишев ще отговаря на депутатски въпрос за присъединяването на Европейското икономическо пространство към финансовите санкции от ЕС срещу България. Във времето на парламентарния контрол на въпроси и питания на народните представители ще отговарят още вицепремиерът Меглена Плугчиева и други министри от кабинета. Целият пленарен ден е посветен на парламентарен контрол.