На общото събрание на БК Балкан своето мнение изрази и новоизбраният член на Управителния съвет Маргарит Иванов.


"От няколко години помагам на отборите от школата на Балкан. Това, което забелязвам, е, че има немалко резерви при работата с подрастващите. Треньорите в школата не работят съвместно, всеки гледа в собствена посока и има своя методика.


Трябва корекция в тази посока. Имаме големи резерви в това отношение. Именно там ще се опитам да бъда полезен."