От вчера строителните фирми могат да подават документи за участие в подбор за изпълнител на ремонтните дейности, заложени в обществената поръчка на Община Ботевград с предмет: „Текущ ремонт на тротоарни настилки по ул. „Патриарх Евтимий“, бул. „България“, ул. „Г. С. Раковски“ и ул. „Стамен Панчев“ в гр. Ботевград“. Прогнозната й стойност е 250 000 лв. без ДДС. Към датата на откриване на процедурата не е осигурено финансиране. Дейностите ще се финансират със средства на Община Ботевград и/или при условията на осигуряване на финансиране от други източници.


С настоящата обществена поръчка се предвижда обновяване на настилки по улична пътна мрежа на Ботевград, както следва:


- Тротоарна настилка по ул. „Патриарх Евтимий“ в участък от ул. „Цар Иван Шишман“ до бул. „Цар Освободител“;


- Тротоарна настилка по бул. „България“ от ул. „17-ти ноември“ до ул. „Раковска“ – северен тротоар;


- Тротоарна настилка по ул. „Г. С. Раковски“ в участък от ул. „Сан Стефано“ до ул. „Захари Стоянов“ – източен тротоар;


- Тротоарна настилка по ул. „Стамен Панчев“ в участък от бул. „България“ до ул. „Сан Стефано“.


Към момента съществуващата настилка е бетонови плочки в лошо състояние. Предвижда се демонтаж и извозване на съществуващите настилки и бордюри; изкоп и оформяне на земно легло за настилки и бордюри; доставка и монтаж на нови пътни бордюри и нови настилки.


Срокът за подаване на оферти или на заявления за участие е 23:59 часа на 24 февруари.