Както вече не веднъж сме информирали, от години насам кметовете на Ботевград и Горна Малина настояват пред различни държавни институции пътят през Ботевградския проход /Арабаконак/ да стане държавен, тъй като не е от местно значение, а в същото време се нуждае спешно от основен ремонт, за който ще са необходими значителни средства. Наскоро бяха почистени клоните и храстите покрай него, за да има видимост, но огромните дупки, с които е осеян, го превръщат в животозастрашаващо трасе. 


В началото на тази година Марин Маринов, в качеството си на народен представител от квотата ГЕРБ за Софийска област в 48-ото Народно събрание, е внесъл по съответния ред запитване до служебния министър на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков “относно: състоянието на прохода Арабаконак – алтернативен път на АМ “Хемус“.


“Пътят SFO358 / I-1, Ботевград – Витиня, граница общини Ботевград и Горна Малина/ - проход Арабаконак – Стъргел – Долно Камарци I-6 е със статут на общински път, въпреки че ако беше рехабилитиран, би се превърнал в път с регионално и дори с национално значение. 


Преди повече от две десетилетия държавата променя статута на пътя и от републикански същият става общински. Това решение обаче се оказва недалновидно и води до лошото състояние на пътя в момента


Кметът на община Ботевград многократно е правил различни опити за разрешаване на проблема, като към настоящия момент единственият работещ вариант е промяната на собствеността на пътя и прехвърлянето на същата от общината на държавата. 


За община Ботевград няма никаква необходимост да стопанисва този път, тъй като той не свързва населени места на територията й, а я свързва с община Горна Малина, което не носи почти никакъв икономически или социален ефект. Общината не разполага с нужния финансов ресурс за ремонт и поддръжка на прохода, но дори и да имаше възможност да отделя някакви парични средства, това би било изключително нецелесъобразно за жителите на Ботевград, тъй като са налице други приоритетни задачи, свързани с пътната инфраструктура на територията на общината“, това посочва Марин Маринов в писменото запитване и отправя конкретен въпрос към министър Шишков: “Възнамерявате ли да предприемете действия по промяна статута на пътя и актуването на същия като републикански?“.


В писмен отговор служебният министър на регионалното развитие и благоустройството твърди, че през последните години предложения за промяна на собствеността на общинския път през Арабаконак не са постъпвали в Агенция “Пътна инфраструктура“ от кметовете на общините Ботевград и Горна Малина. Той разяснява процедурата за промяна собствеността на пътищата в страната и необходимите документи, които трябва да бъдат представени, като на първо място се изисква решение на Общинския съвет. Според министър Шишков: “На този етап няма идентифицирана причина проходът “Арабаконак“ да бъде част от републиканската пътна мрежа.“


Обърнахме се към кмета Иван Гавалюгов за коментар по темата. Той заяви, че е запознат със запитването и отговора. “Питането е в резултат на наши официално заявени желания и намерения в писмен вид, които сме отправяли съвместно с моя колега Ангел Жиланов - кмет на съседната община Горна Малина, в чиято територия е по-голяма част от пътя през Арабаконак. Запознах се и с отговора на министъра на регионалното развитие и благоустройството. С учудваме разбрах, че на практика такава комуникация и такава инициатива не е стигала до момента в Агенция “Пътна инфраструктура“ и в МРРБ. А ние имаме официален отговор от предходен министър, така че ми е интересно изобщо как се архивира документацията и въобще какво се предприема по вече започнали при предходни министри процедури. Мога да кажа, че на практика нищо не се случва, след като в отговора се казва, че “такава информация до нас не е стигнала“. А тя е внесена, има входящи номера на писма до областен управител, до министър на регионалното развитие и благоустройството от 2020 – 2021 година. Да, сега министърът е друг. Но се надявах, че имат някаква по-стройна организация в самите министерства и в самата държавна администрация. Не е проблем отново да внесем писма, но почвам да се притеснявам, че следващият министър ще отговори по същия начин, че до него не е достигнала такава информация“, коментира Иван Гавалюгов. 


Кметът заяви още: “Ще продължим да настояваме, вярвам, че нашето абсолютно основателно и аргументирано искане в крайна сметка ще бъде удовлетворено. Защото е в интерес на всички. Разбирам, че държавата не гледа на този път като на приоритетен. Ако го придобие, ще трябва да намери средства, за да го ремонтира основно. Пътят през Арабаконак няма никакъв характер на общински път, той прави връзка между два първокласни републикански пътища I-3 и I-6 и категорично е една много добра алтернатива на АМ “Хемус“.“  


Кметът Гавалюгов бе категоричен, че Община Ботевград ще внесе ново искане за промяна на статута на този път, след като преминат парламентарните избори.