С цел своевременното отработване на постъпили сигнали, свързани с нарушения на изборния процес на територията на Софийска област, в ОДМВР-София е сформиран Областен ситуационен център.


Сигналите се приемат денонощно на откритите телефонни линии 02/982-50-93 и 02/982-51-44, както и на имейл odmvr-sofia@mvr.bg


Подаваните съобщения трябва да са относими към дейността на МВР.