Парцелите се намират в пространството между жилищните квартали „Изток” и „Васил Левски”. Единият е с площ  от 1696 кв.м. и ще бъде продаден на търг с начална цена от 203 520 лева, а вторият е с площ от 1852 кв.м. и началната цена е 222 240 лева.
На днешното заседание на  общинския съвет бе одобрена началната тръжна цена на двата имота.


„За” гласуваха 23-ма от съветниците, двама не участваха в гласуването.