5 ноември е санитарен ден за ПМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров”. Ученици и учители ще чистят парка на учебното заведение и района около него. Поддържането на парково пространство се превърна в традиция за училището. По време на всяка учебна година се отделят два дни за основно почистване на зелената площ. За окосяването й също се грижат от училището. То разполага със собствена косачка, закупена със средства от делегирания бюджет.