Вчера приключиха срещите на кмета Георги Георгиев и неговия екип с жителите на населените места в община Ботевград. “Срещите преминаха при голяма активност от страна на жителите на населените места. Хората оценяват работата, която сме свършили до този момент по благоустрояването на селата. Напомниха ни и за някои наши пропуски, което приемам като градивна критика. Основните въпроси, които поставиха гражданите, са свързани с подобряване на водоснабдяването, изграждане на канализации, ремонт на уличната мрежа, изграждане на нови пътища до махалите в по-малките села, премахване на нерегламентираните сметища и т.н.” – сподели кметът Георгиев. В тази връзка той е поискал от народните представители Милен Велчев, Олимпи Кътев и Кирил Добрев да съдействат за осигуряване на средства от бюджетния излишък за тази година или да се предвидят такива в бюджета за 2009 год. за разрешаване на част от проблемите на населените места в община Ботевград. В писмата до депутатите градоначалникът е конкретизирал проектите, които е наложително да бъдат реализирани, както и размерът на средствата, необходими за тази цел.

“Помолих депутатите от НДСВ да помогнат за осигуряване на: 1 500 000 лв. за изграждане на резервоар и нов водопровод в местността “Власов рът”, който ще захранва с питейна вода ЖК “Васил Левски”, новия квартал и ЖК “Саранск”; 275 000 лв. за основен ремонт на стубленското водохващане, което ще захранва с вода вилната зона на Ботевград; 500 000 за довършване на пречиствателната станция в Литакво. От депутата на БСП поисках да съдейства за осигуряване на 500 000 лв. за възстановяване на резервоара и изграждане на водопровод във вилната зона на Трудовец, на средства в същия размер, необходими за нова помпена станция в селата Липница и Елов дол и на 400 000 лв. за изграждане на канализация и водопровод в Новачене”, обясни Георги Георгиев.