Безспорно най-голямата инвестиция в село Скравена е подмяната на водопроводната мрежа. Проектът бе завършен през миналата година. Със средства от собствени приходи на Община Ботевград бе подменен водопроводът по две-три малки улици, извън проекта. Това каза в началото на предизборната среща в Скравена кандидатът за кмет на Ботевград Иван Гавалюгов, издигнат от гражданско движение МИР. Тя се проведе днес в пенсионерския клуб на селото. 


През изминалите четири години се въведоха мерки за енергийна ефективност в сградата на Кметството. Тя придоби по-красив външен вид, който придаде един нов облик на централната градска част. В момента в процес на реализация е друг голям проект в село Скравена – за ремонт на площадното пространство. 


Изцяло ремонтирана е здравната служба, която е една от важните сгради във всяко населено място.


До три седмици ще бъде завършен ремонтът на моста, който свърза Скравена с манастира “Свети Николай“ и вилна зона “Лозята“. Предвижда се и асфалтиране на отсечката от околовръстния път до надлеза над магистралата. 


Кандидатът за кмет на Ботевград Иван Гавалюгов запозна присъстващите какво предстои още в това населено място: 


- Народно читалище “19 февруари“ е включено в проект, като възможност за финансиране ще се търси по Плана за устойчивост и развитие;


- Подобряване на уличната инфраструктура – бордюри, тротоари и цялостно преасфалтиране след подменената ВиК инфраструктура;


- Цялостна подмяна на уличното осветление с енергоспестяващи лампи по спечелен проект към Националния план за възстановяване и устойчивост;


- Подобряване на инфраструктурата, предназначена за деца и младежи – изграждане на нови детски и спортни площадки;


- Асфалтиране на алтернативния път покрай дигата на река Калница, който е определен като временен до изграждането на моста над реката;


- Ще продължи предоставянето на социални услуги на хора, които се нуждаят от такива;


- Превенция на риска от наводнения.


- Надграждане на системата за видеонаблюдение с повече камери в селото.


По време на срещата бяха дискутирани различни теми, вълнуващи хората от Скравена, като състоянието на вековния дъб в двора на манастира, нерегламентираните сметища, ситуацията  с кариерата над Скравена и други. 


По отношение на природната забележителност, Иван Гавалюгов обясни, че през годините  Община Ботевград е търсила мнението на специалисти и наскоро е направила запитване към Регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите за обследване на вековното дърво и направата на предписания за удължаване на живота му. 


Борбата с нерегламентираните сметища ще продължи, категоричен бе кандидатът за кмет. “Предишният мандат с кметовете на населените места в общината приехме решение да се определи едно общинско място, което да се обяви на населението, за изхвърляне на строителни отпадъци. Чрез БКС или частни фирми периодично да се изгребват и да се депонират в една дупка – бившата кариера на Тухларната в Ботевград. Направена е вертикална планировка по проект, на практика там изхвърляме строителни отпадъци от цялата община. Поне още пет години ще се пълни тази дупка. Впоследствие този терен ще бъде продаден за изграждане на предприятие. Такъв интерес има“, обясни Иван Гавалюгов.  


По повдигнатия въпрос за кариерата кандидатът за кмет обясни, че концесията й изтича през 2025 година. В подновяването на договора Община Ботевград няма намеса. Притесненията  жителите на Скравена, че добивът на доломити замърсява въздуха, Общината е монтирала в близост до манастира устройство за отчитане на фините прахови частици във въздуха. До момента няма данни за превишаване на нормата. Концесионерът е задължен да прави периодичен мониторинг на чистотата на въздуха. Ако има съмнения  за замърсяване,  Общината може да се обърне към независима сертифицирана лаборатория. Това каза още Иван Гавалюгав пред жители на Скравена.


МИР - Ботевград ще участва с №63 в бюлетината на Местните избори на 29 октомври 2023 г.


Купуването и продаването на гласове е престъпление!