Над 6 600 000 лева е стойността на проекта за цялостна подмяна на водопровода в Трудовец. Парите бяха отпуснати на два транша. Дейностите бяха преустановени за известно време поради изчерпване на финансирането от държавата по първия етап на проекта. Преди около десет дни бе подписано споразумение, с което държавата отпусна втората половина от сумата. “Предстои в следващите дни да се възобнови работата по подмяна на водопровода в Трудовец“, съобщи кандидатът за кмет на Ботевград Иван Гавалюгов  в началото на предизборната среща днес в Трудовец. Напълно разбираемо акцентът бе поставен върху най-важния проект, който е в процес на реализация в населеното място.


В момента се прави подготовка за цялостно асфалтиране на ул. “Цар Симеон“ – от главната улица “Цар Освободител“ към вилната зона. То ще бъде извършено на два етапа. След подмяната на водопровода ще започне поетапно асфалтиране на улиците. “Не обещавам, че този процес ще завърши през следващите четири години, но той ще бъде много по-активен и осезаем, защото подземната инфраструктура ще е изцяло подменена. Така сме правили и през изминалите четири години. Със средства на Общината бе подменен водопровод по осем улици, след което те бяха цялостно преасфалтирани. Намерението ни е по-главните улици да подменим и тротоарите“, обясни Иван Гавалюгов.


През изминалия мандат в Трудовец са облагородени четири зелени пространства, изградени са детски площадки със съоръжения за игри и забавления, а в момента се изгражда спортна площадка в мини парк на Торището. “Идеята е през следващите години този процес да продължи и в други точки на селото, тъй като то е голямо и има много млади хора. Нашето желание е да създадем такива условия за живот в Трудовец, че те да не намират причина и аргументи да се местят в други населени места в страната“, заяви кандидатът за кмет на Ботевград. 


“През миналия мандат беше извършен ремонт на детската градина, на покрива на физкултурния салон, който не се използваше. Остава да ремонтираме двора на детската градина и да закупим нови детски съоръжения, което е залегнало в нашата управленска програма за следващия мандат“, обяви Иван Гавалюгов и информира присъстващите, че през настоящата година Община Ботевград спечели проект по Плана за възстановяване и устойчивост за цялостен ремонт на ОУ “Любен Каравелов“ –  в сградата, където се намира актовата зала, физкултурният салон и учебните кабинети. Стойността на проекта е над 2 350 000 лева. Предстои процедура по избор на изпълнител на строително-ремонтните дейности. 


Със средства на Община Ботевград са подменени около 220 улични лампи с енергоспестяващи. Предстои подмяната да продължи, като средствата са осигурени по проект на Община Ботевград, който обхваща петте големи села. В процес на подготовка е обществена поръчка за избор на изпълнител. Общата стойност на проекта е около 1 300 000 лева. Това съобщи още Иван Гавалюгов по време на предизборната среща. 


“Една от нашите цели е да осигурим нормално водоснабдяване във вилна зона “Лозята“. Покрай изграждането на газопреносната мрежа, успяхме с ВиК да подменим няколко водопровода. Това е процес, който ще продължи и през следващите години, така че вилна зона Лозята да има добра инфраструктура, включително и пътна, защото там улиците също не са в добро състояние“, посочи кандидатът за общински кмет. Продължава газификацията във вилната зона на Трудовец, като присъединяването на абонати се извършва по заявки. 


Иван Гавалюгов уведоми присъстващите избиратели, че друг голям проект, който предстои да бъде реализиран в селото, е изграждане на бетоново корито на река Касица. Финансирането е осигурено, има и избран изпълнител, добави той. “Това е важен проект от гледна точка на безопасността при евентуални наводнения“, подчерта Гавалюгов.


Кандидатът за кмет на Трудовец добави, че една от амбициозните цели, която си поставят с кандидата за кмет на Ботевград, е да бъде ремонтирано площадното пространство пред читалището. “Идеята ни е този парк да придобие модерен и функционален вид. Но първо трябва да завърши вторият етап от подмяна на водопровода, защото там минават водопроводни тръби, които постоянно аварират“, каза Еленко Иванов.  


Той избори още дейности, извършени в селото през изминалия мандат - подобряване материалната база в пенсионерския клуб, ремонтите в гробищния парк и други. 


Еленко Иванов акцентира върху осъществения проект за велоалея между Ботевград и Трудовец. Той обърна внимание, че остава да се оборудват кътовете за отдих с пейки и кошчета за отпадъци, както и да се постави мантинела, като това обещание е поето от Агенция “Пътна инфраструктура“.  


Предизборната среща продължи с въпроси и изказвания от страна на присъстващите жители на Трудовец. Едно от съществените питаниа бе за пречиствателната станция за питейни води, която не работи. Иван Гавалюгов обясни: “Запознати сме с този проблем. Преди години беше изградена една пречиствателна станция, която трябваше да пречиства водата, идваща от язовир “Бебреш“. Тя е изградената на 50 метра по-висока надморска височина и гравитачно водата не може да стигне до нея. В момента водата се хлорира, но не минава през пясъчни филтри, както на други места. Факт е, но от ВиК оператора твърдят, че няма отклонения при замерванията, които периодично се правят от Регионалната здравна инспекция. Те единствено са компетентни да контролират дали водата има съответните качества за питейно-битови нужди. Ще търсим решение как тази станция да бъде изместена. Основната вода в Трудовец идва от язовир “Бебреш“  и от водохващанията в местността “Поп Нако“. През летния и есенния период, когато няма дъждове, водата във водохващанията намалява и само те не могат да пълнят резервоара на село Трудовец. Основно тогава се ползва вода от язовир “Бебреш“ Другият проблем – когато има обилни валежи или обилно снеготопене, водата от откритите речни водохващания се замътнява и влиза мътна в да селото.“.


В предизборната среща взе участие и д-р Илин Черняшки – кандидат за общински съветник. Той сподели с присъстващите, че като председател на Общинския съвет се чувства удовлетворен от работата на органа за местно самоупавление, тъй като през изминалия мандат няма нито едно провалено заседание заради липса на кворум. 


В качеството си на ветеринарен лекар и собственик на ветеринарна клиника в Ботевград, д-р Черняшки отговори на множество въпроси, свързани с безстопанствените кучета. Той призова хората да бъдат наблюдателни и отговорни, и в случай, че видят някой да изоставя малки кученца или домашния си любимец, да сигнализират  Кметството или в Общината. 


МИР - Ботевград ще участва с №63 в бюлетината на Местните избори на 29 октомври 2023 г.


Купуването и продаването на гласове е престъпление!