Екипът на ПГПЧЕ  спечели и успешно реализира проект за квалификация към Европейската програма ERASMUS + за серия от квалификационни курсове в европейски обучителни организации за периода 2023-2024 г. 


По проекта „ Развитие на потенциала на ръководния и педагогическия състав за ефективен, дигитален, иновативен и модерен учебен процес“ в обучения на различни теми са включени 11 учители и директорът на училището. Темите на  отделните квалификации са подбрани съобразно стратегическия план за развитие на гимназията и личното професионално развитие на преподавателите: стратегии за обогатяване на обучението с иновативни, атрактивни и ефективни методи на преподаване и учене,  възприемане на добри практики от европейски образователни модели, развитие на важните за 21-ви век личностни умения у учениците, дигитални умения и комуникация, ефективни методи за сътрудничество с родители, педагогически състав и  мотивация на учениците. 


"Участниците в мобилностите усвоиха редица умения, нужни за ефективното функциониране на училището.  Иновативните практики и подходи са полезни не само за подобряване привлекателността на учебния процес и мотивацията на участниците, но и в процеса на разпространението на училищните постижения в обществото. А благодарение на социалните умения, които нашите учители ще придобият и предадат на подрастващите, учениците ни винаги ще се отличават с успешна реализация, граждански и социални компетентности. По този начин се стремим не само към реализирането на стратегията за развитие на гимназията, но и в глобален аспект на  стратегическите цели на ЕС.


За нас като екип основна потребност и цел е да повишим максимално мотивацията на ученици и учители в процеса на обучение. Иновативното и атрактивно преподаване са стъпка към по-резултатно обучение и по-добра успеваемост на учениците при представяне във и извън училище, а това възвръща увереността на учителите ни, че усилията си струват.Предвидените курсове ни дадоха инструментариум, с който да постигнем всичко това. От една страна, да направим обучението атрактивно и ефективно за новото поколение чрез дигитални технологии, нестандартни методи и разнообразни ресурси. От друга страна, да привлечем родителите и обществеността в подкрепа към тази кауза и да работим заедно за един все по-качествен и ефективен образователен процес, за едно успешно, модерно и разЛично училище!", коментираха от ръководството на ППГПЧЕ.


За желаещите да научат повече за проекта ще се проведе информационна среща на 20 ноември - понеделник, от 16 ч. в Конферентната зала на ПГПЧЕ“Алеко Константинов“.