Споразумението е за изграждане на водопровод в кварталите след училището, посока Етрополе, съобщават от Община Правец. Средствата в размер на 1 423 000 лв. се отпускат целево от инвестиционната програма за общински проекти към държавния бюджет, а общината се задължава да избере изпълнител и да завърши обекта до края на 2026 година.


В момента в този район се изпълнява проект за изграждане на главен канализационен клон №4 като част от големия проект за Реконструкция и модернизация на Пречиствателната станция за отпадни води с извън площадкова довеждаща инфраструктура, изграждане  и реконструкция на канализационна мрежа в град Правец, с финансиране осигурено отново от МРРБ.