Община Ботевград обяви обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт на детски площадки и настилки в Детска градина „Синчец“ - гр. Ботевград“, по проект „Красива България“. Кандидатите за изпълнители на проекта могат да подават оферти до 23:59 часа на 30 май 2024 год.


Предмет на проекта е благоустрояването на дворното пространство и ремонтирането на детските площадки и настилки в него. Ремонтът не включва сградата на детската градина. В предвидените дейности влизат подмяна на настилки, бордюрни ивици по контура и последващо оборудване с детски съоръжения.


Прогнозната стойност на обществената поръчка е 245 765,48 лв. без включен ДДС. Финансирането се осъществява съгласно споразумение №РД-17-33/07.05.2024 г. между Община Ботевград и Министерство на труда и социалната политика за финансиране по Проект „Красива България”.


Срокът за изпълнение на поръчката е 4 месеца.