В общинската администрация са постъпили молби от Цеца Христова Боцова и Ваня Банкова Петкова. Двете жени са собственици на имоти, съответно 710 и 934 квадратни метра, в квартал 49 по план на Ботевград. Става дума за места, които са част от големия паркинг зад НЧ „Христо Ботев 1884“.


Те предлагат на Общината да закупи имотите на пазарни цени. От своя страна общинската администрация е подготвила докладна, с която иска съгласието на местния парламент да включи терените в Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, в раздела за придобиване.


Ако съветниците отхвърлят предложението, собствениците ще пристъпят към заграждане на имотите си, става ясно от молбите, адресирани до Община Ботевград.