Със своя заповед, която е публикувана на страницата на общинската администрация, кметът Иван Гавалюгов определя детска градина “Иглика“ за дежурна през летния период, т.е. тя ще  работи със сборни групи с деца от другите детски градини в община Ботевград през месец август.  


Заповедта е издадена на основания чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка на намаляване броя на децата, посещаващи детски градини и детски ясли  на територията на общината, както и с оглед ефективното изразходване на бюджетни средства, и ползването на полагащия се платен годишен отпуск от работещите в детските заведения. 


Отглеждането на децата в детска ясла “Здравец“ и филиал “Детелина“ – Ботевград, за месеците юни, юли и август да се осъществява в сборни групи, се казва в заповедта. 


Утвърдени са образци на декларации за посещение на детска градина/ясла за периода на лятната ваканция 2024 год. В срок до 31 май родителите на децата, които ще посещават детска градина/ясла през този период, следва да подадат декларация до директора на съответното детско заведение, като целта е изготвянето на график.