Общата стойност на заемите между физически лица възлиза на най-малко 2 милиарда и 700 милиона лева. Данните се отнасят за периода 2001 - 2006 г.

Това е установила Националната агенция за приходите (НАП) при извършването на ревизии на физически лица, които са обосновали произхода на доходите си чрез заем от граждани.

Според тези данни всеки икономически активен гражданин в страната е получил над 300 000 лв. небанков заем, а националната статистика отчита, че средната задлъжнялост на човек е 59 лв.

Припомняме, преди дни председателят на БТПП Божидар Божинов обяви, че междуфирмената задлъжнялост в България достигна 50 млрд. лв.

НАП е създала свой собствен електронен регистър на заемите в България, като данните в него сочат, че 99% от взетите от физически лица заеми изобщо не са върнати, преди да бъде получен нов заем.

Това беше съобщено на провелата се вчера среща между министъра на труда и социалната политика Емилия Масларова, ръководствата на НАП, НОИ, Инспекцията по труда и представители на браншовите и работодателски организации в България.

Според Мария Мургина, изпълнителен директор на НАП, ежегодно държавният бюджет губи най-малко 115 милиона лева под формата на данък върху доходите на физическите лица, укриването на който е възможно заради обосноваването на доход с взети заеми, както и заради ревизии на физически лица, приключили без резултат.

"Имаме една от най-ниските ставки за подоходния данък в ЕС. Тази масова практикатрябва незабавно да бъде прекратена", каза на срещата Мария Мургина.

Агенцията за приходите е предложила пакет от законодателни промени, с които да се въведе задължение получените под формата на заем доходи над 5000 лв. да бъдат задължително декларирани в годишната данъчна декларация.

Сред другите предложения на НАП е сериозното увеличаване на санкцията за граждани, които не съхраняват касовите си бележки, както и задължение за търговците да отчитат оборотите си в данъчната администрация ежедневно чрез GPRS връзка.