Вижте мобилна версия на Botevgrad.COM
3 новини с етикет: подай ръка

Община Ботевград ще поиска съгласието на Общинския съвет, за да кандидатства по ОП "Развитие на човешките ресурси“ за финансиране на две нови социални услуги: Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства. Съобразно утвърдената..

Представиха проект „Подай ръка“ на откриваща пресконференция, която се проведе днес в Община Ботевград По проекта са предвидени дейности за подобряване и модернизиране на съществуваща инфраструктура - общинската част в Младежкия дом, представляваща три обособени обекта със застроена..

Община Ботевград организира откриваща пресконференция по проект „Подай ръка”, финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ  № BG16RFOP001-5.001-0045-C01 по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.“ Дата на провеждане: 13.02.2020 г. Начален..