Община Ботевград ще поиска съгласието на Общинския съвет, за да кандидатства по ОП "Развитие на човешките ресурси“ за финансиране на две нови социални услуги: Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства. Съобразно утвърдената Карта на услугите за подкрепа в общността и в семейна среда и в изпълнение на мерките по Актуализирания план за изпълнение на националната стратегия "Визия за деинституализацията на деца в Република България“, е заложено те да бъдат разкрити.


Към приключване върви проект на Общината – „Подай ръка“, финансиран от ОП „Региони в растеж“, за изграждане на необходимата социална инфраструктура за последващо предоставяне на социалните услуги Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства, се посочва в докладната на местния парламент.  Както вече сме информирали, по този проект се извършва преустройство и ремонт на помещения в частта на Младежкия дом, която е общинска собственост. 


Процесът по деиституализация на деца и младежи е подкрепен от европейските и инвестиционни фондове и се изпълнява по интегриран и координиран начин между ОП „Развитие на човешките ресурси“ /чрез процедура за предоставяне на социални услуги/  и ОП „Региони в растеж“ /чрез процедура за изграждане на социална инфраструктура и осигуряване на необходимата материално-техническа база/.