На заседанието на ОбС вчера общинският съветник Йордан Йорданов предложи на първата сесия  за 2009 год. да бъде разгледан отчетът за приходи и разходи на общинска фирма “Родина”. Според Йорданов дейността й трябва да бъде прекратена, тъй като фирмата продължава да работи за загуба.
Кметът Георгиев допълни, че и финансовото състояние на БКС е лошо. В тази връзка той предложи отчетът на дружеството за 2008 год. също да бъде внесен за обсъждане в ОбС.