Средствата са постъпили от продажби на общинска събственост. Те са инвестирани в подобряване състоянието на ифраструктурата, разширяване на газопреносната мрежа, ремонти на канализационна, водопроводна, осветителна, пътна мрежа и съоръжения на територията на общината – се посочва в информацията за състоянието и управлението на общиска собственост в община Ботевград.

За 2008 г. за 54 обекта в Ботевград са инвестирани 2 088 612 лв., в за 6 обекта в Трудовец са изразходвани 114 809 лв., за 15 обекта в Новачане – 422 768 лв., за 4 обекта в Скравена са инвестирани 91 858 лв., за 8 обекта във Врачеш – 483 155 лв, за 4 обекта в Литаково – 74 657 лв., за 2 обекта в Радотина – 202 052 лв, за 3 обекта в Гурково – 125 739 лв., за 2 обекта в Липница са изразходвани 64 037 лв., за 8 обекта в Рашково – 315 841 лв., за 2 обекта в Боженица – 32 561 лв., за 3 обекта в Краево – 22 149 лв., за 1 обект в Елов дол са вложени 4 998 лв.