Прогнозната цена на природния газ за второто тримесечие на 2009 година следва да бъде 543,61 лв./хм3 без ДДС, съобщиха от „Булгаргаз” ЕАД. Намалението 71,05 лв./хм3 (11,56 %) е в резултат основно на по-ниските през последните месеци цени на алтернативните на природния газ горива на международните пазари и по-ниския валутен курс на щатския долар към лева.
Окончателното предложение на „Булгаргаз” ЕАД за цената на природния газ за второто тримесечие на 2009 година ще бъде оповестено непосредствено преди внасяне на предложение в Държавната комисия по енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) – 11 март 2009 година като бъдат отчетени настъпилите към този момент промени в посочените фактори.